Eindelijk heb ik de tijd gevonden om mijn lijst van publicaties aan te vullen. Dit omvat onder meer een praktische en pragmatische handleiding voor de toepassing van de GDPR, in het bijzonder voor KMO’s, maar ook meer specifieke publicaties, onder meer over de Gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018 en over de verplichtingen die verwerkingsverantwoordelijken hebben als gevolg van de rechten die de AVG aan de betrokkenen toekent.

De volledige lijst kan geraadpleegd worden onder het tabblad “Publicaties” en de diverse rubrieken daarin.