“De rechten van de betrokkenen benaderd vanuit de invalshoek van verwerkingsverantwoordelijken – Welke verplichtingen houden zij in?” in Tijdschrift voor Verzekeringen dossier 2017 – Data protection – De impact van de GDPR in de verzekering, C.-A. VAN OLDENEEL (coörd.), Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 103-176

“De DPO of functionaris voor gegevensbescherming in de AVG – gevolgen voor de Belgische praktijk” in Data protection & privacy – De GDPR in de praktijk, RAGHENO, N. (coörd.), Limal, Anthemis, 2017, 87-103

“Publiciteitsregisters en de verwerking van persoonsgegevens” in De publiciteit in het zakenrecht (nummer 9 in de reeks Leerstoel Professor Constant Matheeussen), A. De Boeck, V. Sagaert en R. Van Ransbeeck (eds.), Brugge, Die Keure, 2015, 17-49

“Wet persoonsgegevens” in Overzicht Personen- en Familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, aflevering 78, mei 2015, 64 pagina’s. Dit betreft een commentaar bij artikel 36ter tot en met 36ter/14.

“Wet persoonsgegevens” in Overzicht Personen- en Familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, aflevering 76, juni 2014, 22 pagina’s. Dit is een bijwerking van de artikelen 3 en 13.

“De rechtstreekse extraterritoriale toepassing van het gegevensbeschermingsrecht” in Tendensen in het bedrijfsrecht – Juristen zonder grenzen?, Brussel, Bruylant, 2013, 197-256

“De toegang van gemeenten tot de informatiegegevens van het Rijksregister over niet-inwoners” (Hoofdstuk V in Titel IX. Het Rijksregister van natuurlijke personen en de bescherming van persoonsgegevens) in Handboek Privacy en Persoonsgegevens, DE HERT, P. (ed.), Brussel, Politeia, Titel IX/35 – Titel IX/109 (aflevering 38, augustus 2013)

“Wet persoonsgegevens” in Overzicht Personen- en Familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, aflevering 63, december 2009, 245 pagina’s.  Dit betreft een commentaar van de artikelen 23 tot en met 47 en een bijwerking van de artikelen 3, 10 en 11.

“Het verwerken van gegevens in de onderneming” in Recht voor de Onderneming, Mechelen, Kluwer, losbladig, aflevering oktober 2002, 41, 47 en 43 p.

“De verwerking van persoonsgegevens” (dossier bij Praktijk¬gids V.Z.W.), Diegem, CED.Samsom, 2002, 163 p.

“De verwerking van persoonsgegevens” in Management Non-Profit, Mechelen, Kluwer, losbladig, supplement november 2002, 128 p.

“De wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Praktische leidraad bij implementatie en toepassing” in Privacy en verwerking van gegevens in het ziekenhuis (dossier bij Handboek Ziekenhuiswetgeving), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2002, 7-29

“De wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens toegepast op de bedrijfspraktijk anno 2001” in De bescherming van de privacy. Anno 2001, Brussel, VBO, 2002, 9-50

“La législation relative au traitement des données à caractère personnel appliquée à la pratique de l’entreprise en 2001” in La protection de la vie privée. Anno 2001, FEB, Bruxelles, 2002, 9-50

“The (missing) link between the Processing of Personal Data and Computer Crime” in A Decade of Research @ the Crossroads of Law and ICT, DUMORTIER, J., ROBBEN, F. en TAEYMANS, M. (ed.), Brussel, Larcier & De Boeck, 2001, 35-51

“Wet persoonsgegevens” in Overzicht Personen- en Familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen,  aflevering 40, december 2001 , 238 pagina’s. Dit betreft een bijwerking van de artikelen 1 tot en met 22.

“Fraudebestrijding en de verwerking van persoonsgegevens: juridische beperkingen en mogelijkheden” in Fiscale fraude 1999. Handleiding voor risicobeheersing en sensibilisering rond georganiseerde fiscale fraude, Diegem, CED.Samsom, 1999, 99-187

“Lutte contre la fraude et traitement des données à caractère personnel : limites et possibilités juridiques” in Fraude fiscale 1999. Manuel relatif à la sensibilisation et la gestion des risques en matière de fraude fiscale organisée, Diegem, CED.Samsom, 1999, 103-192

“Het gebruik van gegevensbestanden in de onderneming” in Recht voor de Onderneming, deel XXI, aanvullingen mei en juni 1997, respectievelijk 32, 31 en 21 p.