“De Gegevensbeschermingswet: uitvoeringswet AVG en als zodanig opvolger van de wet verwerking persoonsgegevens”, TPP 2018/4, 20-25

“De uitvoering van de algemene verordening gegevensbescherming – enkele bemerkingen bij de Belgische context”, TvW 2016, 218-234

“De gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verzekeringssector – enkele kritische bedenkingen”, T.Verz. 2016, 127-152

“Ook voor Belgische burgers recht op informatie over gegevensoverdrachten”, Juristenkrant nr.316, 16-17

“E-government in het federale België – Een complex en gelaagd verhaal met minstens 4 kaderregelingen”, Computerr. 2015, 160 (242-250)

“Voyeurisme via heimelijk filmen – Toch strafbaar via de Wet Verwerking Persoonsgegevens?”, RW 2015-16, 82.

“Eye in the sky – Het gebruik van drones en privacy”, RW 2014-15, 1362

“Het COC versie 2.0 staat in de steigers”, Politiejournaal 2015, afl.4, 10-12

“L’organe de contrôle 2.0 est dans les starting-blocks”, Journal de la Police 2015, n°4, 10-12

“Artikel 22 Grondwet en het onderscheid tussen privacyrecht en gegevensbeschermings- recht. Een formele wet is niet altijd nodig wanneer de overheid persoonsgegevens verwerkt, maar toch vaak” (met Paul De Hert), CDPK 2013, 358-373

“Het advies van de Belgische Privacycommissie over het Europese Voorstel Algemene Verordening Gegevensbescherming” (met Els Kindt), Privacy & Informatie 2013, 168- 173 (nr.132)

“Een nieuwe stap in de uitbouw van het elektronische interbestuurlijke gegevensverkeer in Vlaanderen – de oprichting van de Vlaamse dienstenintegrator”, Privacy & Informatie 2012, 275-278 (nr.230)

“Noot onder arbrb. Gent 1 september 2008 (Controle van elektronische communicatiemiddelen van werknemers – een nieuwe aflevering in de soap van onregelmatig verkregen bewijs)”, Computerr. 2009, 191

“Employee, where are thou? (De Belgische wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en haar gevolgen voor door een werkgever aangewende geolokalisa- tiesystemen)” (met Steven Renette), Privacy & Informatie 2006 (afl.5), 210-214

“Het aanwenden van een geolokalisatiesysteem in het kader van een arbeidsovereenkomst” (met Steven Renette), Oriëntatie 2005 (aflevering 9, november), 205-216

“Noot onder Rb. Kh. Brussel 23 oktober 2003 (Kredietinstellingen en privacy – Nil novi sub sole)”, Computerr. 2004, 29-34

“De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Tussen droom en daad staan er niet alleen wetten in de weg, maar vooral praktische problemen”, T.B.B.R. 2003 (aflevering 6, juni), 384-402.

“Verwerking van persoonsgegevens en informaticacriminaliteit: Deus ex machina en/of zwaard van Damocles”, R.P.O.-T. 2002, 7-15

“De gevolgen van de Wet van 11 december 1998 voor de verwerking van persoonsgegevens en voor het notariaat”, N.F.M. 2000, 35-51

“De aangestelde voor de gegevensbescherming inzake de verwer¬king van persoonsgegevens”, Computerr. 1999, 279-288

“De syndicus en de verwerking van persoonsgegevens”, T.A.P. 1998/1, 1-4 en 1998/2, 5-9

“De syndicus: waar en hoe informatie bekomen voor de uitoefening van zijn opdracht?”, T.A.P. 1997/3, 1-7