Nieuwe GDPR-aanpak in personeelszaken – Check snel en handig of u aan alle nieuwe EU-verplichtingen voldoet (Tips & Advies Dossiers), Brussel, ELS Belgium (Indicator), 2019, 72 p.

GDPR: hoe op een pragmatische wijze aan de nieuwe privacywetgeving voldoen? (Tips & Advies Dossiers), Brussel, ELS Belgium (Indicator), 2018, 88 p.

Gegevensverwerking in de publieke sector – een verkennend onderzoek van de relatie tussen privacy-, gegevensbeschermings-, administratief en grondwettelijk recht aan de hand van de uitwisseling van gegevens tussen besturen (in de reeks Privacy en persoonsgegevens), Brussel, ASP/Politeia, 2016, 655 p. (link naar website uitgever)

E-government in het federale België – een juridische analyse van authentieke registers, de  bestuurlijke verplichting tot onrechtstreekse verkrijging, dienstenintegratoren en machtigingscomités als de 4 sleutelconcepten van interbestuurlijk gegevensverkeer (in de reeks Privacy en persoonsgegevens), Brussel, ASP/Politeia, 2015, 1177 p. (link naar website uitgever)

De toegang van gemeenten tot het rijksregister over niet-inwoners (reeks VVSG – Pockets lokale besturen), Brussel, Politeia, 2013, 97 p.

Privacybescherming bij e-government in België (een kritische analyse van het Rijksregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de elektronische identiteitskaart als belangrijkste juridische bouwstenen) (collectie Publiekrecht), Brugge, Vanden Broele, 2005, 469 p. (link naar website uitgever)

Verwerking van persoonsgegevens (reeks Recht en Praktijk), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2001, 403 p. (link naar website uitgever)