Dirk De Bot treedt op als spreker op de studiedag over de Algemene Verordening Gegevensbescherming die georganiseerd wordt door CITIP van KU Leuven op vrijdag 18 november e.k.

Zijn toelichting kadert in de namiddagsessie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de overheid. Meer informatie over de studiedag kan je vinden via https://www.law.kuleuven.be/citip/en/news/item/de-verordening-gegevensbescherming-verder-ontleed-le-reglement-general-protection-des-donnees-plus-en-detail.