Dirk De Bot heeft een nieuw artikel gepubliceerd over de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verzekeringssector. De publicatie is te lezen in het Tijdschrift voor Verzekeringen 2016/2, nr.395, pag.127-152.

Eerder dan te kiezen voor aan algemene toelichting is er de voorkeur aan gegeven op dieper in te gaan op een aantal onderwerpen die zijn geselecteerd voor hun relevantie voor de sector. Het gaat om (1) fraudebestrijding als doeleinde, (2) de groepsdimensie (of optreden in concernverband), (3) de verwerking van gegevens over derde personen, (4) het nieuwe kader rond toestemming, (5) de verwerking van de bijzondere categorieën van persoonsgegevens en (6) van strafrechtelijke persoonsgegevens, (7) de gevolgen van de aanpassing van de bestaande rechten, (8) profilering en (9) de impact van de nieuwe rechten (op gegevensoverdraagbaarheid en vergeten). Telkens wordt nagegaan wat de AVG op dit vlak brengt, welke de verschilpunten zijn met de huidige toestand en wat de concrete gevolgen (kunnen) zijn voor de verzekeringssector.