Dirk De Bot heeft een nieuw boek gepubliceerd bij uitgeverij Politeia. Dit boek vloeit voort uit zijn doctoraal onderzoek en gaat dieper in op gegevensverwerking in de publieke sector. Het is de eerste maal dat deze materie vanuit diverse rechtstakken wordt behandeld: privacyrecht, gegevensbeschermingsrecht, grondwettelijk recht en administratief recht.

Het resultaat is een lijvig boek dat in detail ingaat op de diverse aspecten waar overheden rekening moeten mee houden, in het bijzonder bij het voorbereiden en opstellen van regelgeving.

Meer informatie kan men vinden op de website van uitgeverij Politeia.