Nieuws van DPS4U

 • Aanpassing lijst van publicaties
  October 22, 2019
  Eindelijk heb ik de tijd gevonden om mijn lijst van publicaties aan te vullen. Dit omvat onder meer een praktische en pragmatische handleiding voor de toepassing van de GDPR, in het bijzonder voor KMO's, maar ook meer specifieke publicaties, onder meer over de Gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018 en over de verplichtingen die verwerkingsverantwoordelijken hebben als gevolg van de rechten die de AVG aan de betrokkenen toekent. De volledige lijst kan geraadpleegd worden onder het tabblad "Publicaties" en de diverse rubrieken daarin.
  LEES MEER
 • Video van presentatie Dirk De Bot op DCB Café
  February 16, 2017
  Op 31 januari 2017 gaf Dirk De Bot in Westerlo een presentatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de partners van DCB op het DCB-Café. De hoogtepunten hiervan vind je terug in het volgende filmpje.
  LEES MEER
 • Dirk De Bot spreekt op 18/11 op studiedag over de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  October 18, 2016
  Dirk De Bot treedt op als spreker op de studiedag over de Algemene Verordening Gegevensbescherming die georganiseerd wordt door CITIP van KU Leuven op vrijdag 18 november e.k. Zijn toelichting kadert in de namiddagsessie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de overheid. Meer informatie over de studiedag kan je vinden via https://www.law.kuleuven.be/citip/en/news/item/de-verordening-gegevensbescherming-verder-ontleed-le-reglement-general-protection-des-donnees-plus-en-detail.
  LEES MEER
 • Codex met drietalige versie van Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikbaar
  August 20, 2016
  Uitgeverij Politeia brengt, met Dirk De Bot als editor, een drietalige panoramacodex uit van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze codex bevat een overzicht van de bepalingen van de verordening in het Engels, Frans en Nederlands, die op een overzichtelijke manier naast elkaar worden afgedrukt. Daarbij wordt elke artikel gevolgd door de overwegingen die er betrekking op hebben. Op die manier biedt deze codex voor elk artikel een onmiddellijk en duidelijk overzicht (panorama) van de relevante bepalingen en overwegingen, zowel in het Engels, Frans als Nederlands, zodat de gebruiker kan nagaan hoe dit moet worden begrepen. Link naar de website van de uitgever.  
  LEES MEER
 • Nieuw artikel over de Algemene Verordening Gegevensbescherming door Dirk De Bot
  August 19, 2016
  Dirk De Bot heeft een nieuw artikel gepubliceerd over de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verzekeringssector. De publicatie is te lezen in het Tijdschrift voor Verzekeringen 2016/2, nr.395, pag.127-152. Eerder dan te kiezen voor aan algemene toelichting is er de voorkeur aan gegeven op dieper in te gaan op een aantal onderwerpen die zijn geselecteerd voor hun relevantie voor de sector. Het gaat om (1) fraudebestrijding als doeleinde, (2) de groepsdimensie (of optreden in concernverband), (3) de verwerking van gegevens over derde personen, (4) het nieuwe kader rond toestemming, (5) de verwerking van de bijzondere categorieën van persoonsgegevens en (6) van strafrechtelijke persoonsgegevens, (7) de gevolgen van de aanpassing van de bestaande rechten, (8) profilering en (9) de impact van de nieuwe rechten (op gegevensoverdraagbaarheid en vergeten). Telkens wordt nagegaan wat de AVG op dit vlak brengt, welke de verschilpunten zijn met de huidige toestand en wat de concrete gevolgen (kunnen) zijn voor de verzekeringssector.
  LEES MEER
 • Nieuw boek beschikbaar van de hand van Dirk De Bot: Gegevensverwerking in de publieke sector
  August 16, 2016
  Dirk De Bot heeft een nieuw boek gepubliceerd bij uitgeverij Politeia. Dit boek vloeit voort uit zijn doctoraal onderzoek en gaat dieper in op gegevensverwerking in de publieke sector. Het is de eerste maal dat deze materie vanuit diverse rechtstakken wordt behandeld: privacyrecht, gegevensbeschermingsrecht, grondwettelijk recht en administratief recht. Het resultaat is een lijvig boek dat in detail ingaat op de diverse aspecten waar overheden rekening moeten mee houden, in het bijzonder bij het voorbereiden en opstellen van regelgeving. Meer informatie kan men vinden op de website van uitgeverij Politeia.
  LEES MEER
 • Dirk De Bot licht de Richtlijn Politie en Justitie toe op studiedag Privacydays Securitysector
  January 23, 2016
  Op de studiedag Privacydays voor de Securitysector lichtte Dirk De Bot de toekomstige Richtlijn Politie en Justitie nader toe.
  LEES MEER
 • Nieuw boek
  December 9, 2015
  E-government in het federale België – een juridische analyse van authentieke registers, de bestuurlijke verplichting om onrechtstreeks te verkrijgen, dienstenintegratoren en machtigingscomités als de 4 sleutelconcepten van interbestuurlijk gegevensverkeer
  LEES MEER
 • Hello world!
  October 6, 2015
  Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
  LEES MEER