Vragen waarop DPS4U een antwoord kan geven

Hierna lijsten wij een aantal vragen op waarop DPS4U u een antwoord kan geven. Dit zijn enkel maar een aantal voorbeelden van vragen. U kan elke vraag aan DPS4U stellen. In de mate dat er een antwoord mogelijk is, zal DPS4U u dit geven. Kan DPS4U u niet antwoorden, zal dat eerlijk worden meegegeven en zal het nodige worden gedaan om u door te verwijzen naar gespecialiseerde partijen waarmee DPS4U samen werkt.

Vragen op het vlak van e-government

 • Hoe kan ik als bestuur de grondslag voor verwerking het best omschrijven en motiveren?
 • Heb ik als bestuur een machtiging nodig om gegevens te verwerken?
 • Wanneer is het eerder aangewezen om de regelgeving te laten aanpassen?
 • Wat moet er in een aanvraag voor machtiging staan?
 • Hoe stel ik een veiligheidsplan op?
 • Wat moet ik begrijpen onder een informatieveiligheidsbeleid?

Vragen op het vlak van gegevensbescherming

Ten aanzien van verantwoordelijken

 • Hoe moet ik de betrokkenen informeren?
 • Welke vermeldingen moeten er in de privacyclausule staan? Kan ik die vermeldingen moduleren?
 • Wat moet ik doen om op verzoeken van burgers te antwoorden?
 • Welke procedures moeten er intern worden opgezet?
 • Hoe moet ik met het verzet van betrokkenen rekening houden?
 • Moet ik een contract sluiten met verwerkers? Wie zijn er allemaal verwerkers? Wat moet er in dat contract staan?
 • Moet ik aangifte doen van mijn verwerkingen?
 • Moet ik mijn verwerkingen documenteren? Zo ja, welke documentatie moet ik dan bijhouden?
 • Wat zijn de risico’s als ik de wettelijke bepalingen niet (voldoende) naleef?
 • Wat is de impact van de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming op mijn activiteiten?
 • Welke andere bepalingen zijn er relevant?

Ten aanzien van verwerkers

 • Welke verplichtingen heb ik als verwerker?
 • Kan ik aangesproken worden als de verantwoordelijke in gebreke blijft? Heb ik een eigen verantwoordelijkheid en zo ja, met betrekking tot welke verplichtingen?
 • Moet ik een DPO aanstellen?
 • Wat moet er in het contract met de verantwoordelijke voor de verwerking staan?
 • Kan ik zonder

Advies nodig?

Contacteer Dirk De Bot voor persoonlijk advies. U kan ons bereiken via onze gegevens op de contactpagina of via onderstaand formulier.

Naam (verplicht)

Email (verplicht)

Onderwerp

Bericht