Dirk De Bot – doctor in de rechten.

Portret rechthoek hoge small 1Dirk De Bot is licentiaat (KULeuven, 1988) en doctor (VUB, 2015) in de rechten.

Hij begon zijn professionele loopbaan in 1988 als advocaat aan de balie te Brussel, waar hij ook actief was binnen de balie zelf, met name als vertegenwoordiger van de stagiairs en als kolonnehoofd van het Bureau voor Consultatie en Verdediging (pro deo’s).

In 1993 maakte hij de overstap naar de private sector bij Kredietbank. Hij werd er ingezet in het project “Implementatie van de privacywetgeving” binnen de Stafafdeling Organisatie. Na afloop van dit project, in 1995, vervoegde hij de juridische dienst, met name de afdeling Burgerlijk, Sociaal, Bank- en Informaticarecht, waar hij ook de juridische adviesverlening op het vlak van privacy- en gegevensbescherming verder voor zijn rekening bleef nemen.

Naar aanleiding van de fusie van KB, CERA en ABB tot KBC in 1998 stapte hij binnen de juridische afdeling over naar de dienst contentieux om er de fusie van de contentieuxafdelingen van KB en CERA in goede banen te leiden.
In 1999 ging hij aan de slag bij het toenmalige algemeen directoraat Compliance. Hoewel de nadruk vooral lag op de witwasbestrijding en het voorkomen van bijzondere mechanismen maakte ook de bescherming van het privéleven deel uit van de opdrachten van dit directoraat.
In 2001 werd hij aangezocht om binnen de nieuwe FOD ICT de algemene diensten te leiden. Door omstandigheden was dit maar een kort leven beschoren en stapte hij in 2002 opnieuw over naar de financiële sector. Hij werkte achtereenvolgens als compliance adviseur en legal, tax en compliance manager en compliance manager alvorens in 2005 opnieuw KBC, ditmaal KBC Verzekeringen, te vervoegen.
Bij KBC Verzekeringen werkte hij in eerste instantie als compliance officer voor de groep KBC Verzekeringen om vervolgens de functie van Hoofd Juridisch en fiscaal advies Leven op te nemen, met dien verstande dat ook de activiteiten die worden gebundeld onder compliance, waaronder de bescherming van het privéleven, tot zijn takenpakket bleven behoren.
In 2010 besliste hij zijn loopbaan een andere wending te geven en vatte hij een doctoraat aan. Onderwerp van het doctoraal onderzoek was een analyse van het juridische kader bij de interbestuurlijke uitwisseling van gegevens met de nadruk op vier sleutelconcepten: authentieke registers, bestuurlijke gebruiksplicht, tussenkomst van dienstenintegratoren en controle door machtigingscomités. Dit doctoraat werd (succesvol) verdedigd in maart 2015.
Tegelijkertijd was hij van 2012 tot augustus 2015 werkzaam bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gedeeltelijk via de VUB en gedeeltelijk als contractueel medewerker, waar hij als expert de nakende Europese regelgeving (Verordening én Richtlijn)  opvolgde.
In 2015 besliste hij zijn ervaringen te bundelen en een eigen zaak op te starten, DPS4U, Data Protection Services for you.